വുജിയാങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, സുസ ou, ജിയാങ്‌സു, ചൈന+86-512-63263671

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

സുസ ou ക്വിചാങ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഫോൺ: + 86-512-63263671 / 72/73

ഫോൺ: + 86-13601625886

ഫാക്സ്: + 86-512-63263670

വിലാസം: NO.288 Laixiu Road, LiLi Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China